Viver d'Empreses de Salt

Empresa Mida Espai
+Adgoten 11,93 m2 Despatx 1
+Dissenys de paper - m2 Mòdul de coworking 5
+La Mecànica del Canvi - m2 Mòdul de coworking 6
+La Tornada 14,19 m2 Despatx 4
+Marta Montenegro - m2 Mòdul de coworking 3
+Yasmin Manssour & Studio Carreras 14,21 m2 Despatx 3