Viver d'Empreses de Salt

Empresa Mida Espai
+Dissenys de paper - m2 Mòdul de coworking 5
+Ferran Suñer - m2 Taula de coworking 2
+La Malla - Consultoria Social - m2 Taula de coworking 4
+La Mecànica del Canvi - m2 Mòdul de coworking 6
+La Tornada 14,19 m2 Despatx 4
+Yasmin Manssour & Studio Carreras 14,21 m2 Despatx 3