Serveis de la incubadora

Serveis general (derivats de la utilització d’un espai com a coworker i que estan inclosos en el preu públic):

-Sala de treball equipada de 65,28 m2 destinada a 8 persones ( taula de treball, cadira i un armariet de calaixos privat amb clau per persona).
-Sala de reunions de 19,20 m2 amb capacitat per a 8 persones, equipada d’una taula llarga, 8 cadires, una pissarra i projector.

-Habitació insonoritzada destinada a gravació de veu professional de 11,30 m2.

-Formació professionalitzadora i jornades de competitivitat empresarial

-Lavabos de 2,95 m2.

-Neteja, seguretat, manteniment i subministraments derivats de l’ús de l’edifici.

Serveis Complementaris

-Taquilles.

-Sala de formació amb capacitat per a 20 persones, equipada amb projector, taules, cadires, taula presidencial, i instal·lació elèctrica per connectar ordinadors portàtils (edifici Guixols desenvolupament).

*Els coworkers amb règim d’estada comptabilitzat per mesos gaudeixen de 4 hores al mes d’ús gratuït de la sala de formació.

*La reserva i l’ús de les sales per part dels usuaris de Espai Coworking Guíxols estarà supeditat a la previsió d’activitats pròpies del coworking organitzades per l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Al mateix temps, la reserva i l’ús de la sala externa de formació també estarà supeditada a la programació del municipi.