Avís legal

Aquest lloc web i domini són propietat de la Diputació de Girona, amb domicili a la pujada de Sant Martí, núm. 4-5, CP 17004 Girona, CIF P 1700000 A, tel. + 34 972 185 000 i correu electrònic diputacio@ddgi.cat.

Sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys, existeixen drets de propietat intel·lectual que corresponen a la Diputació de Girona o a tercers que n’han autoritzat l’ús. La Diputació presenta aquests continguts amb la finalitat d’informar i oferir serveis.

La informació referida als serveis i activitats de cada viver és aportada pels seus propietaris o responsables. Les dades sobre locals disponibles, preus, activitats i altres serveis no comprometen als titulars dels vivers fins a la seva confirmació expressa a petició de persones interessades.

La Diputació fa saber que el seu logotip pot ser utilitzat únicament per identificar activitats i iniciatives pròpies de la Diputació, o d’altres persones o institucions quan aquestes activitats i iniciatives tenen el suport explícit o la participació de la Diputació.

Les dades personals que l’usuari facilita omplint el formulari de contacte o per mitjà del correu electrònic no s’incorporen a cap fitxer i només s’utilitzen per respondre sol·licituds d’informació.

La Diputació informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) en alguns processos interns de funcionament. Aquestes galetes permeten controlar les dades de navegació de l’usuari a l’efecte de fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web de la Diputació. La vigència d’aquestes galetes serà la estrictament necessària per a la prestació dels serveis que s’ofereixen des del lloc web. En cap cas s’utilitzen galetes per a l’adquisició de dades personals identificatives de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar els seus navegadors d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat.

La Diputació no es fa responsable, davant dels usuaris del seu lloc web, dels possibles danys o perjudicis derivats d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivats per causes que li són alienes. Tampoc no es fa responsable dels danys que puguin causar terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Diputació. No obstant això, es compromet a advertir prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.

La Diputació no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació d’altres persones físiques o jurídiques a la qual es remeti per mitjà d’enllaços o d’altres sistemes.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Diputació.

Els possibles conflictes relatius a la utilització d’aquest web s’han de regir exclusivament pel dret de l’Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual hi accedeixi, accepta el compliment i respecte d’aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur.