Centre d'Iniciatives Empresarials del Pla de l'Estany

Llista de preus

Els preus públics aprovats per un espai de coworking a El Niu són:

  •  50 €/mes