Llista de preus

– Entrada de mig dia 8€ / 4h
– Entrada d’un dia 12€ / 8h
– Quota mitja jornada 110 € / mes
– Quota jornada completa 180 € / mes
– Sala de reunions 12 € / hora
– Sala de formacions 30 € / hora
– Sala d’actes i plató 42 € / hora
– Servei de secretaria 12 € / hora
– Servei de taquilla 10 € / hora
– Servei de domiciliació 20 € / hora