Centre d'Empreses del Ripollès

Contacte i situació

Per contactar amb el Centre d’Empreses del Ripollès podeu dirigir-vos a:

Centre d’Empreses del Ripollès

C. Joan Miró, 2-4

17500 Ripoll (Girona)

consorci@ripollesdesenvolupament.com

www.ripollesdesenvolupament.com

Tel.: 972 70 44 99

Persona de contacte: Lourdes Martinez Avellaneda

Càrrec: tècnica empresa i emprenedoria

emprenedors@ripollesdesenvolupament.com 

dsfsdfdsfsdf    Contacteu amb nosaltres