Centre d'Empreses del Ripollès

Activitats per emprenedors

 

 • Acompanyament en el procés d’autoocupació a aquelles persones interessades en la creació de la seva pròpia empresa com alternativa a una sortida laboral.
 • Suport i assessorament a empreses de nova creació, realitzant un acompanyament personalitzat i redefinint, si cal, els objectius a seguir.
 • Col·laboració en la promoció i organització de jornades i formacions per oferir més recursos a l’autoocupació, per tal de treballar tècniques que ajudin a les persones i empreses participants a consolidar els seus punts forts, i a detectar o millorar els febles.
 • Gestió de la Borsa de Traspassos per facilitar la continuïtat dels negocis del territori, i fer el seguiment corresponent, per afavorir el manteniment i la consolidació dels llocs de treball.
 • Suport en la gestió d’espais, serveis i vivers d’empresa de l’Agència.
 • Suport en la gestionar la rebuda de les ofertes de feina.
 • Respondre a les ofertes laborals, enviant si s’escau les persones pre-seleccionades.
 • Controlar el seguiment i tancament d’ofertes, realitzant reunions de forma periòdica amb la resta de personal tècnic de l’entitat
 • Donar suport a la prospectora i a la resta de tècniques d’orientació del dispositiu.
 • Informar a les empreses sobre els avantatges en la contractació de col·lectius amb especials dificultats d’inserció i promoure la seva contractació.
 • Redacció de projectes, memòries, indicadors, justificacions i/o la documentació que sigui necessària.