Viver d'Empreses de Salt

Llista de preus

Modalitat Emprenedoria (amb bonificació): projectes emprenedors i negocis de nova creació

  • Taula a l’espai de coworking 75€/mes*
  • Mòdul a l’espai de coworking 100€/mes
  • Despatx individual de 12m² 125€/mes
  • Despatxos de 14 m² (dues taules) 250€/mes
  • Despatx de 20 m² (quatre taules) 375€/mes

*Es bonificarà el100% de la taxa corresponent els tres primers mesos consecutius de cessió d’un espai tipus taula coworking. Aquesta bonificació només serà aplicable una vegada per cada CIF o NIF de la modalitat Emprenedoria.

 

Modalitat Consolidació: negocis de més de 4 anys d’antiguitat i persones treballadores per compte aliè

  • Taula a l’espai de coworking 90€/mes
  • Mòdul a l’espai de coworking 120€/mes
  • Despatx individual de 12m² 150€/mes
  • Despatxos de 14 m² (dues taules) 300€/mes
  • Despatx de 20 m² (quatre taules) 450€/mes

 

Trobareu tota la informació a https://viver.viladesalt.cat/el-viver/tarifes/