Bressol d'Emprenedoria de Besalú

Serveis de l’incubadora

Sala Reunions (lloguer)
Jornada completa: 110,50€
Mitja jornada (Mati / Tarda): 55,25€

(Preus amb l’IVA inclòs)

 besalu_7