Llista de preus

El Centre Emprèn posa a disposició els seus espais a empreses, comerços, associacions i entitats del sector empresarial i emprenedors per tal que puguin dur a terme les seves activitats: reunions, presentacions, formació pels seus treballadors…


Aula de formació:

IMG_0391[1]

  • Espai amb capacitat per a 25/30 persones.
  • Equipat amb connexió a Internet (wi-fi), suport audiovisual (ordinador portàtil i projector), taules, cadires i pissarra.


Sala de reunions:

IMG_0407[1]

  • Espai amb capacitat per a 10/12 persones.
  • Equipat amb connexió a Internet (wi-fi) i suport de TV.


RESERVA: 
l’espai es podrà reservar, prèvia sol.licitud i disponibilitat a xlopez@castello.cat.
Llista de preus:

Concepte Preu / hora
Preu Sala Reunions 10 €
Preu Sala Formació 12 €
Preu Sala Formació + mitjans 15 €


*La reserva d’espais serà gratuïta per a les associacions de comerciants, per a les empreses i els comerços del municipi que ho sol·licitin (activitats sense ànim de lucre).