Espai d'Innovació Empresarial de Figueres

Serveis de la incubadora

L’Espai es distribueix de la següent manera:

 • 9 despatxos susceptibles d’utilització autònoma.
 • Espai de coworking amb sis llocs de treball.
 • Una oficina pels treballadors de l’Ajuntament de Figueres, referents del servei.
 • Dues aules de formació.
 • Un espai office.
 • Dues sales d’espera.

L’espai disposa de:

 • Subministrament elèctric.
 • Connexió a Internet.
 • Calefacció i aire condicionat.
 • Control d’accés a través de la recepció de l’edifici, durant l’horari d’obertura al públic.
 • Neteja dels despatxos  i dels espais comuns.
 • Alarma de seguretat general de l’edifici.

 

Així mateix, s’ofereix un servei d’assessorament de caràcter tècnic, administratiu o empresarial a les persones beneficiàries.

 

L’operació “Cooperativa 2.0 i incubadora vertical per al foment de la competitivitat empresarial a l’Alt Empordà” (Operació GO03-001934) està inclosa en el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona, ecosistema innovador”, liderat per la Diputació de Girona.

Aquesta acció està cofinançada per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional, en el marc del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, en un 50% de la despesa elegible, i en un 25% per la Diputació de Girona.