Coworking la Bisbal - Innovació Social i Sostenibilitat

Llista de Preus

 

L’espai té un cost de 100€/mes per persona amb les següents bonificacions:

Primer any: 75% de bonificació
Segon any: 50% de bonificació
Tercer any: 25% de bonificació
Quart any: 0% de bonificació

S’estableix l’obligació de dipositar una fiança equivalent a dues mensualitats (200,00€) per espai de treball, a l’inici d’ús i amb la finalitat de respondre amb la fiança dels danys, perjudicis o altres despeses que es puguin produir durant el temps d’estada al coworking.