Espai d'Innovació Empresarial de Figueres

Llista de preus

Els preus a satisfer per la utilització dels despatxos, així com les tarifes dels diferents serveis oferts, seran establerts per l’Ajuntament de Figueres.

En tot cas, el servei serà gratuït per a les persones beneficiàries de les subvencions en espècie en forma d’utilització de despatxos a la incubadora vertical d’empreses durant els tres primers anys de funcionament en compliment de l’establert al Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Girona, ecosistema innovador”, seleccionat en el marc de la RIS3CAT i del Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 per part del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.