Centre d'Empreses de les Preses

Llista de preus

Despatxos: els despatxos tenen un preu de 15 euros (+IVA) per m².
Naus: les naus tenen un preu de 360 euros (+IVA).
Tant les naus com els despatxos tenen les bonificacions següents:
  • 1r any: 30 %
  • 2n any: 20 %
  • 3r any: 10 %

Consulteu tarifes