Espais d’allotjament empresarial

Què és un viver d’empreses?
Els vivers d’empreses són espais destinats a les persones emprenedores que volen iniciar el seu negoci en un entorn que n’afavoreixi el desenvolupament i la consolidació. L’objectiu és facilitar l’inici de l’activitat empresarial per mitjà d’un seguit de serveis complementaris, a preus més reduïts que els que ofereix el mercat, i totalment adaptats a les seves necessitats. Generalment s’hi ofereixen els serveis següents:

 

-Lloguer de despatxos modulars per instal•lar-s’hi amb serveis tecnològics avançats
-Lloguer de naus per a emprenedors i pimes
-Serveis logístics i administratius compartits (centraleta, copisteria, comptabilitat)
-Suport de personal expert en creació d’empreses (acompanyament, pla de consolidació, recerca de finançament, formació)
-Assessorament i ajudes a emprenedors
-Serveis d’informació telemàtics
-Xarxa d’emprenedoria
-Incubadores de projectes

 

Aquests equipaments incrementen les possibilitats de supervivència dels projectes empresarials, per això només es proporcionen durant els primers anys de la seva posada en marxa. Un cop transcorregut el termini màxim establert, que acostuma a ser de quatre anys, han de buscar un nou espai per a l’activitat. S’ha demostrat que el suport rebut és una garantia per a la consolidació dels negocis.

 

Què és coworking?
Els espais de coworking són espais de treball compartits destinats a l’allotjament temporal d’autònoms i microempreses de nova creació. El concepte és simple: professionals d’àmbits diversos que comparteixen un espai preparat per treballar individualment, però en comunitat.