Empresa Tamaño Espacio
+Comercial Sergi Alsina Hernández - m2 Punt de servei coworking 3
+Solucions Internet - Antoni Torrents i Mora - m2 Punt de servei coworking 2
+Talent & life Gestal-Coach - m2 Punt de servei coworking 1