Empresa Tamaño Espacio
+Agent d'assegurances exclusiu Occident - m2 Punt de servei coworking 1
+Gestor de serveis web - m2 Punt de servei coworking 2