Viver d'Empreses de l'Escala

Empresa Mida Espai
+Construccions i estructures Manu 18,35 m2 Local 2
+Empordaigua 22,25 m2 Local 3