Centre d'Empreses de les Preses

Empresa Mida Espai
+Ajuntament de les Preses 63,96 m2 Local baixos 2
+Boamo 9,00 m2 Despatx 4
+Delsys 22,00 m2 Despatx 7
+Finismedia 17,50 m2 Despatx 6
+Gestió Global 20,50 m2 Despatx 8
+Giselle Ortega 15,00 m2 Despatx d'administració
+Kanne Alimentació 90,00 m2 Nau 3
+NATURVAN 90,00 m2 Nau 4
+Sergi Bohigas 90,00 m2 Nau 5
+Sergi López Sánchez 90,00 m2 Nau 6
+Vertical Printer, SL 90,00 m2 Nau 7
+WEBATT ENERGIA, SL 90,00 m2 Nau 2