Centre d'Empreses de les Preses

Empresa Mida Espai
+Lliure 31,00 m2 Espai 10
+Delsys 22,00 m2 Espai 03
+Finismedia 10,50 m2 Espai 05
+Garden Center Olot CB 63,96 m2 Local 02
+Gestió Global 20,50 m2 Espai 12
+Gestió Global 15,00 m2 Espai 11
+Kanne Alimentació 90,00 m2 Nau 03
+NATURVAN 90,00 m2 Nau 02
+Olot elevació, SL 9,00 m2 Espai 06
+RENOVA LLAR 175,82 m2 Local 01
+SAMBA CAMPUS, SL 9,50 m2 Espai 04
+Sergi Bohigas 90,00 m2 Nau 01
+Sergi López Sánchez 90,00 m2 Nau 06
+Sonnen Ibérica, SLU 90,00 m2 Nau 04
+Vertical Printer, SL 90,00 m2 Nau 07