Llista de preus

1. Taxa Resident/Full Time: De dilluns a diumenge, 24 hores al dia i 365 dies l’any.

1r any, 60€ al mes.
2n any, 80€ al mes.
3r any, 100€ al mes.
Pròrroga d’us: 4t i 5è any, 125 € al mes.

 

2. Taxa Parcial: De dilluns a diumenge, 12 hores al dia i 365 dies l’any.

a) Parcial Matí: De les 00h a les 14 hores
1r any, 40 € al mes.
2n any, 60 € al mes.
3r any, 80 € al mes.
Pròrroga d’us: 4t i 5è any, 100 € al mes.

 

b) Parcial Tarda: De les 14h a les 00 hores.
1r any, 40€ al mes.
2n any, 60€ al mes.
3r any, 80€ al mes.
Pròrroga d’us: 4t i 5è any, 100€ al mes.

 

3. Taxa setmanal/per persona: 20 €. De dilluns a diumenge, 24 hores al dia.

 

4. Taxa per 1 dia/24 hores: 5 €. De dilluns a diumenge.

 

5. Taxa hores: 2 €/hora. En horari d’obertura de l’equipament Antic Escorxador

 

6. Taxa Sala de Reunió / Aula de Microformació (8-10 persones): 8 €/hora. Excepte, coworkers Residents/Full Time amb 8 hores mensuals gratuïtes, segons disponibilitat del calendari.