El Centre - Eix de Negoci de Sta. Coloma Farners (La Selva)

Espais comuns

  • Sala de formació
  • Sala de reunions
  • Office
  • Sala annexa
  • Sala de descans

Cessió dels espais

  • Sala Reunions: 12,00 €/hora
  • Sala Formació: 23.00 €/hora
  • Espai de coworking: 8,00 €/dia