Empresa Mida Espai
+Agnès Disseny - m2 Taula de coworking 2
+es-pai - m2 Taula de coworking 4 i 5
+Marta & Petra, art per tots costats - m2 Taula de coworking 6
+Oliver - m2 Taula de coworking 1
+Sergi Minguez - m2 Taula de coworking 3