Bressol d'Emprenedoria de Besalú

Contacte i situació

Bressol d’Emprenedoria de Besalú

http://www.besalu.cat/serveis/bressol-demprenedoria-de-besalu/
C/ Ganganell, 14
17850 – Besalú (Girona)
promoeco@besalu.cat

Tel.: 972 591 029 / 972 590 225

Persona de contacte: Maria Fauró Mañà
Càrrec: Tècnica responsable

     Contacteu amb nosaltres